Tuyển sinh: Ngành kỹ thuật cơ khí là gì

Khi tìm hiểu thông tin về ngành nghề để đăng ký tuyển sinh, chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh và học sinh băn khoăn về sự đa dạng của các ngành nghề với nhiều thuật ngữ khó có thể hiểu rõ. Bài viết này sẽ giúp các quý vị phân biệt rõ hơn hai khái niệm Ngành và Chuyên ngành, đặc biệt là định hướng chuyên môn của ngành Kỹ thuật cơ khí.

Hệ thống ngành nghề ở Việt Nam và trên thế giới:

Thông thường các quốc qua đều phân ngành nghề theo một số lĩnh vực. Ví dụ, Mỹ phân ra các khối ngành nghề như: Khoa học xã hội và truyền thông, Khoa học cơ bản và ứng dụng, Kinh doanh và Quản lý, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, … Trong các khối ngành lại bao gồm nhiều ngành. 

Ở Việt Nam, Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục ngành nghề đào tạo hệ đại học được mã hóa bằng một dãy 7 chữ số. Theo đó, ngành nghề đào tạo được phân ra 24 lĩnh vực, ví dụ như Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nghệ thuật; Kinh doanh và quản lý; Kỹ thuật, v.v. Mỗi lĩnh vực lại phân ra nhóm ngành; Mỗi nhóm ngành được chia thành nhiều ngành khác nhau. (xem thêm Thông tư 24 tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-24-2017-TT-BGDDT-Da...).

Kỹ thuật cơ khí có phải chỉ là thiết kế, gia công, cắt gọt kim loại?

Theo Wikipedia: “Mechanical engineering is the discipline that  applies engineering, physics, engineering mathematics, and materials science principles to design, analyze, manufacture, and maintain mechanical systems. It is one of the oldest and broadest of the engineering disciplines”.

Tạm dịch như sau: Kỹ thuật cơ khí là một ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật, toán học và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo trì các loại máy móc và hệ thống cơ khí. Kỹ thuật Cơ khí là ngành lâu đời nhất, rộng lớn nhất của Kỹ thuật.

Như vậy, Kĩ thuật cơ khí cần sự am hiểu các kiến thức cốt lõi như: Cơ học (tĩnh học, động học), Động lực học; Nhiệt động lực học, năng lượng;  Khoa học vật liệu; Kỹ thuật điều khiển. Ngoài ra, kĩ thuật cơ khí còn sử dụng các công cụ hiện đại với sự trợ giúp của máy tính (Computer-Aided Design - CAD; Computer-Aided manufacturing - CAM) trong thiết kế sản xuất các chi tiết, máy móc cơ khí, các hệ thống nhiệt, làm lạnh, các hệ thống trong giao thông như máy bay, tàu thủy, robot, thiết bị y học, vũ khí, v.v.

Những môn học chủ yếu của ngành Kỹ thuật cơ khí bao gồm:

- Toán học (toán chuyên đề, toán học tính toán, phương trình vi phân, và đại số tuyến tính)

-  Khoa học vật lí cơ bản (bao gồm vật lí và hóa học)

- Cơ học lý thuyết (tĩnh học, động học và động lực học)

- Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu

- Kỹ thuật vật liệu và composite

- Nhiệt động học, truyền nhiệt, biến đổi năng lượng, và HVAC (thông gió và điều hòa không khí)

- Nhiên liệu, quá trình cháy và động cơ đốt trong

- Cơ học chất lỏng (bao gồm: thủy tĩnh và thủy động)

- Thiết kế máy và cơ cấu (gồm: động học và động lực học)

- Dụng cụ và đo lường

- Kỹ thuật chế tạo: công nghệ và quá trình

- Rung động, lý thuyết và kỹ thuật điều khiển

- Thủy lực và khí nén

- Cơ điện tử và Rô-bốt

- Thiết kế kỹ thuật và thiết kế sản phẩm

- Vẽ kỹ thuật, CAD và CAM

Như vậy, có thể nói Kỹ thuật cơ khí là một ngành bao trùm nhiều lĩnh vực rộng lớn.

Ngành Kỹ thuật cơ khí ở Viện Cơ khí:

Viện Cơ khí đào tạo hệ đại học chính quy ngành Kỹ thuật cơ khí 05 chương trình đào tạo (CTĐT) sau:

- Máy và tự động hóa xếp dỡ;

- Kỹ thuật cơ điện tử;

- Kỹ thuật cơ khí (thiết kế, chế tạo);

- Kỹ thuật ô tô;

- Kỹ thuật nhiệt lạnh.

Cả 5 chương trình đào tạo được cấu trúc để trong 2 năm đầu sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, môi trường và kiến thức nền tảng của ngành như cơ học, vật liệu, nhiệt động lực học, thủy lực ứng dụng, điều khiển. Năm thứ ba, sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu hơn về thiết kế, chế tạo các sản phẩm, hệ thống cơ khí, năng lượng. Vào năm cuối, sinh viên được tiếp cận với các gói kiến thức chuyên sâu theo các chuyên ngành và tham gia kỳ thực tập sản xuất tại các doanh nghiệp.

Phù hợp với chuẩn mực quốc tế, các CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí ở Viện Cơ khí xem trọng nền tảng kiến thức cơ bản, trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên hướng tới vị trí việc làm tương lai của họ, giúp họ phát triển và nuôi dưỡng sự sáng tạo thông qua việc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm gắn liền với cuộc sống và quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp.

Với kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và cơ sở ngành Kỹ thuật cơ khí (chiếm khoảng 75% tổng thời lượng) hoàn toàn như nhau, các CTĐT thuộc Viện Cơ khí không những đảm bảo kiến thức cốt lõi cho toàn bộ sinh viên, mà còn mang tới tính linh động cao khi đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà tuyển dụng trong lĩnh vực cơ khí. Ngoài ra, sinh viên theo học các CTĐT thuộc Viện Cơ khí sẽ rất thuận lợi nếu muốn đăng ký học thêm chương trình thứ hai. Khi đó, SV chỉ phải hoàn thành gói chuyên ngành với khoảng 25 tín chỉ, tương đương với chỉ một năm học.

 

Liên kết Website