Kế hoạch kiểm tra tiếng Anh phân loại đầu vào cho sinh viên khóa 59

Theo kế hoạch kiểm tra tiếng Anh phân loại đầu vào cho sinh viên khóa 59 của nhà trường, các bạn sinh viên khóa 59 chú ý. Mọi chi tiết xem trong file đính kèm.


Liên kết Website