Đào tạo

 Ngành Kỹ thuật cơ khí:Kỹ thuật cơ khí bao trùm một lĩnh vực rộng lớn, ứng dụng các nguyên lý cơ bản về toán học, vật lý, nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng, năng lượng...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
HỌC KỲ I (12 TC)1. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích 1 (18102 – 4 TC)2. Nguyên lý cơ bản I (19106 – 2 TC)3. Vật lý 1 (18201 – 3 TC)4. Tin học văn phòng (17102 – 3 TC)2. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)1. Bắt...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
Sắp xếp các học phần theo học kỳHỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn:...
1. Tên chuyên ngành/chương trình: CƠ ĐIỆN TỬ2. Giới thiệu chuyên ngành/chương trình  Cơ điện tử (Mechatronics) là một lĩnh vực khoa học công nghệ được hình thành dựa trên sự kết hợp thống nhất...

Pages

Liên kết Website